X
X

Vi flytter!

Vi er flyttet til Stiftsvej 13, 7120 Vejle Øst!*.
*Ved transportcentret.

Læs mere

Måling af taghældning

Måling af taghældning

Krydsfiner som underlag for tagpapdækning skal være godkendt af Boligministeriets MK-godkendelses-udvalg og mærket i overensstemmelse med godkendelserne.

Krydsfinerpladerne skal ligge med foreskrevet fald, være plane og uden spring (højdeforskelle) mellem naboplader.

Krydsfinerpladerne skal være forsynet med fjer og not i overensstemmelse med MK-godkendelsen. Pladerne må kun stødes over en understøtning. Pladerne skal være fastgjort til underlaget med kamsøm, mindst 26/45 for pladetykkelser fra 12-16 mm, og kamsøm 25/55 for pladetykkelser over 18 mm.

Der skal sømmes for hver højst 150 mm langs alle pladekanter, og for hver højst 300 mm i mellemunderstøtninger. Søm skal korrosionsbeskyttes, jf. trænormen kap. 5.1.

For tage, som ikke er beregnet for færdsel eller ophold, må spændvidden af krydsfinerpladerne ikke overstige følgende værdier: