fbpx
X
X

Greve-afdeling:

Husk at der også er mulighed for betjening samt afhentning af varer hos vores Greve-afdeling.

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

En samlet liste over ting, man skal være opmærksom på vedrørende tage med tagpap.

Inddækninger langs stern

Alle inddækninger langs stern bør efterses 2 gange årligt, da der i moderne byggeri ofte opstår sprængninger p.g.a for store bevægelser i konstruktionen.

Færdsel på taget

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fodtøj og med forsigtighed.
Undgå at træde på kantinddækninger ved rengøring af taget. Hvis man skovler f.eks. sne, bør dette ikke ske i nærheden af kantinddækninger og gennemføringer.

Håndværkere på taget

Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses for evt. skader, materialerester etc.

Gennemføringer

Mange gennemføringer er i dag udført af PVC. PVC arbejder i kulde og varme, hvilket kan give revnedannelser. Skorstene og lignende bør altid være forsynet med en flange, som indbygges i tagdækningen.

Disse ting bør ligeledes efterses 2 gange årligt.

Vedligeholdelse af taget

Taget bør efterses for snavs og blade efter løvfald, idet dette kan stoppe afløb og give opstuvninger med vandgennemsivning som følge. Hvis der er store træer, såvel løv- som nåletræer lige op til bygningen, kan det være nødvendig at rense taget oftere.

Afløb

For at hindre vandansamling på taget skal vandet altid kunne passere frit til nedløbet, som derfor skal renses for blade og andet snavs.

Ovenlysvinduer

For at sikre maksimalt lysgennemgang bør kuplerne afvaskes med jævne mellemrum. Dette kan ske med alm. sæbevand.