fbpx
X
X

Greve-afdeling:

Husk at der også er mulighed for betjening samt afhentning af varer hos vores Greve-afdeling.

Læs mere

Brand

Brand

Brandventilation efter 1. september 2006

I forbindelse med ikrafttræden af den harmoniserede standard for brandventilation DS/EN 12101-2 skal brandventilationsåbninger CE-mærkes.

Normen trådte i kraft 1. september 2006. De hidtidige bestem­melser er dermed trukket tilbage, og det er således nu kun tilladt producenterne at sælge CE-mærkede brandventilationsåbninger.

Hetag _tagpap _billed 41-400x 361

Produkt ændringer:

 • Alle brandventilatorer skal være CE-mærkede, og dermed eksternt prøvede iht. EN 12101-2 (snelast, brand, vindlast, lave temperaturer, pålidelighed og Cv-værdi)
 • Der skal regnes med det effektive areal = ovenlysets areal x Cv-værdien for ovenlyset eks.: 2,88 kvm x 0,48 = 1,38 kvm eff.  

Regler/retningslinier
Afhængig af bygningens konstruktion og anvendelse udføres brandteknisk dimensionering, eller brandventilationen dimensio­neres iht. nedenstående.

Særlig brandbelastende bygninger:

Vejledning om naturlig brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen.”(Beredskabsstyrelsen)

Link til vejledning. 

Særlig brandbelastende bygninger iht. tekniske forskrifter TF-visse og TF-bv:

 • Træbearbejdning / -oplag, plastforarbejdning / -oplag, korn- og foderstofvirksomhed, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder / -oplag, brandfarlige væsker

Uddrag:

Brandsektioner UDEN sprinkler (altid automatisk aktivering, ABA-anlæg ved areal over 1.000 m²)

 • Produktion og lager 200 – 600 m² 2% (eff) af gulvarealet
 • Produktion 600 – 2000 m² 12 m² (eff)
 • Lager, pakkeafsnit 600 – 2000 m² 24 m² (eff)
 • Max. 24 m. imellem de enkelte åbninger
 • Brandsektioner må max. være 2.000 m², der skal etableres brandvent. i hver sektion (hvis brandvent. er install. for at beskytte bærende konstruktioner med lempeligere krav, er max. brandsektion for produktion 1.000 m² og lager 2.000 m²),

Brandsektioner MED sprinkler:

 • Produktion, lager, pakke 0,5% (eff) af gulvarealet
 • 40 m. imellem de enkelt åbninger vil kunne accepteres
 • Brandsektioner må max. være 5.000 m², der skal etableres brandvent. i hver sektion

Ikke særligt brandbelastende bygninger:

Eksempelsamling om brandsikring af byg­geri” (Erhvervs- og byggestyrelsen)

Link: http://www.ebst.dk/brand_danskeregler(kopi)

Ikke særligt brandbelastende bygninger – f.eks. beton-, jern-, metalvirksomheder

Uddrag: Der skal være CE mærket brandventilation i:

 • 2 % (eff.) af etagearealet fra 0 – 500 m²
 • 10 m² (eff.) ved etageareal over 500 (op til 2.000 m² som er max. røgzone areal)
 • Max 12 m til nærmeste åbning
 • Røgzoner må max. være 2.000 m², der skal etableres brand- vent. i hver røgzone

Brandsektioner MED sprinkler:

 • Produktion, lager, pakke 0,5% (eff) af gulvarealet
 • 40 m. imellem de enkelt åbninger vil kunne accepteres
 • Brandsektioner må max. være 5.000 m², der skal etableres brandvent. i hver sektion 

Arbejdsmiljøloven:

 • 7 % af gulvarealet skal være ovenlys, eller 10 % af gulvarealet skal være glas i vinduer, døre og porte – eller en kombination af begge

rev. 03. okt. 2007