fbpx
X
X

Greve-afdeling:

Husk at der også er mulighed for betjening samt afhentning af varer hos vores Greve-afdeling.

Læs mere

Medlemskaber

Hetag Tagmaterialer A/S er medlem af globale organisationer der aktivt arbejder på at fremme bæredygtighed og energioptimering.

Medlemskaber

Nordic Waterproofing DK, som Hetag Tagmaterialer er en del af, har engageret sig i Global Compact og Hetag Tagmaterialer er medlem af Green Building Council. Begge organisationer arbejder for at fremme virksomheders fokus på energioptimering og bæredygtighed. Som medlem af disse organisationer forpligter vi os til at efterleve et sæt retningslinjer, så vi altid er skarpe på vores miljøindsatser.

Global Compact

Nordic Waterproofing DK, som Hetag Tagmaterialer er en del af, har været medlem af FN’s Global Compact siden 2012.

FN har opstillet 10 generelle principper for, hvordan virksomheder ideelt set bør anskue og arbejde med samfundsansvar og CSR (Corporate Social Responsibility). Som medlem af Global Compact dokumenterer vi hos Nordic Waterproofing DK årligt, hvad vi helt konkret har gjort for at efterleve de 10 principper – fx inden for bæredygtighed. De 10 principper er:

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Green Building Council

Som medlem af non-profit organisationen Green Building Council DK indgår Hetag Tagmaterialer i en sammenslutning af aktører, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen.

Medlem _logo _RGB

Green Building Council DK arbejder ud fra følgende mission:

 • Fremme, tilskynde og udbrede bæredygtigt byggeri *
 • Fremme forskning i bæredygtigt byggeri *
 • Dele og udbrede viden om bæredygtigt byggeri *
 • Være bevidst om de sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af medlemmernes aktiviteter
 • Fremme fælles internationale og europæiske løsninger 
  *) Ved ‘byggeri’ forstås: bygninger, ejendomme og bebyggelse

Besøg Green Building Council’s hjemmeside her.