fbpx
X
X

Greve-afdeling:

Husk at der også er mulighed for betjening samt afhentning af varer hos vores Greve-afdeling.

Læs mere

Dokumentation

Her finder du dokumentation og relevante certifikater der understøtter Hetag Tagmaterialer A/S miljøprofil

Dokumentation for Hetag Tagmaterialers miljøprofil

For at kunne leve op til tidens stigende krav i byggebranchen og dermed behovet for, at byggematerialer kan dokumentere graden af miljøfokus og bæredygtighed, har vi her samlet de certificeringer og mærkninger, som vi kan levere dokumentation for.

EPD

EPD, Environmental Product Declaration eller miljøvaredeklaration, siger noget om en virksomheds energiforbrug, miljøpåvirkninger (Global opvarmning (CO2), nedbrydelse af ozonlaget, forsuring, eutrofiering, smogdannelse og udtynding af ressourcer) samt vandforbrug og affald.

Hos Hetag Tagmaterialer er hovedparten af tagpap produkter, som vi forhandler, en del af den internationale branche-EPD for fugtsikrende bitumensystemer, der er defineret af Bitumen Waterproofing Association. Det betyder, at man igennem hele produktets livscyklus tilstræber at optimere på en række områder

Appendix 5 og 6

Svanemærket er en mærkning, som retter sig primært mod mærkning af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og etagebyggerier. Svanemærket administreres af Miljømærkning Danmark og er en officiel miljømærkning i Norden, som kan søges af producenter, importører og sælgere.

Har du behov for at kunne påvise, at tagpap og/eller flydende byggematerialer kan indgå i et Svanemærket byggeri, så kontakt os. Vi kan levere en Appendix 5 (flydende byggematerialer) og Appendix 6 (faste byggematerialer), som omhandler indholdet af kemiske stoffer i produkterne, på de fleste af vores tagpap produkter + flydende produkter.

Kontakt os for at høre nærmere.

DGNB

DGNB bæredygtighedscertificering er i Danmark en certificering, der vedrører nybyggeri og omfattende renovering af kontorbygninger, etageejendomme og rækkehuse, mens der arbejdes på at kunne certificere hospitaler og undervisnings- og børneinstitutioner. DGNB administreres i Danmark af Green Building Council Denmark (www.DK-GBC.dk).

Certificeringen omfatter målsætning og evaluering på 61 kriterier, der fordeler sig inden for:

  • Social bæredygtighed
  • Miljømæssig bæredygtighed
  • Økonomisk bæredygtighed
  • Teknisk og procesmæssig kvalitet
  • Lokalisering

DGNB er en certificeringstype, der opnås for byggeriet og ikke på materialeniveau. Bitumenprodukter fra vores tagpapleverandører kan indgå i DGNB-byggerier, da produkterne fra vores leverandører er del af den internationale branche-EPD for fugtsikrende bitumensystemer, der er defineret af Bitumen Waterproofing Association.