Specifikationer for renovering med tagpap

Nedenstående tabel viser specifikationer: Renovering (ny tagdækning på en eksisterende tagdækning).

SpecifikationTaghældning
Øverste lag Underste lag 1) >=1:5 >=1:20 >=1:40 >=1:40
PF/X 5000 SBS PF/X 3500 SBS        
PF/X 5000 SBS PF/X 3500        
PF/X 5500 P F /X       3500
PF/X 5000 SBS          

1) Se note 1 og 2 til tabellen under menupunktet “Specifikationer for nye tage med tagpap” i henhold til producentens anvisninger.