Specifikationer for nye tage med tagpap

Nedenstående tabel viser specifikationer: Tagdækning på underlag af mineraluldsisolering, brædder, krydsfiner eller OSB-plader.

SpecifikationTaghældning
Overpap Underpap 1) 2) >=1:5 >=1:20 >=1:40
PF/X 5000 SBS PF/X 3500 SBS      
PF/X 5000 SBS PF/X 3500      
PF/X 5500 PF/X 3500      
PF/X 5000 SBS        

1) Mekanisk fastgjorte underpapper kan udføres med PF/X 2800 eller PF/X 2800 SBS. 

2) Tagkassetter skal leveres til byggepladsen med første lag underpap fuldsvejst til underlaget. Underpappen kan udføres med 1 lag fuldsvejset underpap PF/X 3500. Der skal anvendes limet fer/not som elementoverside og elementsamlinger strimles med PF/X 3500 i henhold til producentens anvisninger.
Specifikationen skal være brandmæssigt godkendt.