Måling af taghældning

Hetag _tagpap _billed 31-400x 344

Taghældningen kan måles ved hjælp af et 1 m. langt vaterpas, som illustreret ovenfor, eller en gradmåler.

Tagkantens højde over omgivende underlag
Højden måles fra terræn til færdig tagflade. Husk at medregne eventuel isoleringstykkelse. Eventuel murkrone, sternkant eller lignende medregnes ikke.