Ovenlys

Der er tale om flere forskellige typer ovenlys, alt efter i hvilken sammenhæng de skal bruges:

Acrylovenlys fås hhv. som hvælvet, pyramide og rytterlys med aluskørter, samt med forskellige antal lag i kuppelopbygningen. Acrylovenlys anvendes hovedsagelig i boliger, kontorer og trappeopgange.

Kollaberbare ovenlys fås som hvælvet, pyramide og rytterlys, ligeledes med forskellige antal lag i kuppelopbygningen. Kollaberbare ovenlys anvendes hovedsagelig til produktionsbygninger og lagerhaller og udføres ligeledes som veterinærlys til levnedsmiddelindustrien.

Glasovenlys er den nyeste generation af planlys til både dagslys og komfortventilation.

De vigtigste funktioner der den meget gode U-værdi.