Global Compact

Nordic Waterproofing DK, som Hetag Tagmaterialer er en del af, har været medlem af FN’s Global Compact siden 2012.

FN har opstillet 10 generelle principper for, hvordan virksomheder ideelt set bør anskue og arbejde med samfundsansvar og CSR (Corporate Social Responsibility). Som medlem af Global Compact dokumenterer vi hos Nordic Waterproofing DK årligt, hvad vi helt konkret har gjort for at efterleve de 10 principper – fx inden for bæredygtighed. De 10 principper er: